SC Trameco SA , in calitate de lider al asocierii Trameco SA – Vahostav-SK ,a.s. – Constructii Erbasu SA – Grafic Tends cauta colaboratori specializati

in lucrari de iluminat public pentru realizarea unor lucrari suplimentare aferente iluminatului public din zona km 1+176 pe DJ401 (Comuna Berceni , Jud. Ilfov)

din cadrul contractului Lot II : Amenajare Nod Rutier CB-DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600.

Cei interesati pot descarca de mai jos documentatia relevanta si pot transmite ofertele de pret la adresa

Lista de cantitati DS 127.pdf

DS Iluminat Berceni.pdf

SC Trameco SA , in calitate de lider al asocierii Trameco SA – Vahostav-SK ,a.s. – Constructii Erbasu SA – Grafic Tends cauta colaboratori specializati in lucrari de CF pentru realizarea unor lucrari suplimentare aferente pasajului la nivel cu linia ferata industriala LFI Remat Bucuresti Sud SA de la poizitia kilometrica

35+224 pe DNCB , din cadrul contractului Lot II : Amenajare Nod Rutier CB-DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600.

Cei interesati pot descarca de mai jos documentatia relevanta si pot transmite ofertele de pret la adresa .

Dispozitia_de_Santier_118_06.12.2023.pdf

TRAMECO S.A RAPORT EVALUARE BUSINESS

  • TRAMECO S.A RAPORT EVALUARE BUSINESS

Raportul poate fi deschis doar in baza unei parole primite din cadrul companiei Trameco, dupa ce se verifica faptul ca cel care doreste sa acceseze Raportul este actionar al companiei TRAMECO S.A.

Pentru a primi parola va rugam trimiteti un e-mail la adresa: secretariat.trameco@selina, sau printr-un click  aici (deschide clientul de e-mail folosit de dumneavoastra) in care sa se ataseze actele doveditoare necesare autentificarii dumneavoastra ca si actionar in cadrul companiei TRAMECO S.A., respectiv:

  • Copia cartii de identitate, pasaport, certificat de nastere sau alt document care indica codul numeric personal;
  • Certificat de actionar emis de catre TRAMECO SA SAU Extras de portofoliu de la intermediarul unde detine actiunile

Raport Evaluare Business Trameco S.A 31.10.2021

Convocator AGEA al Trameco SA cu nr.310 din 23.02.2022.PDF

Formular de vot AGEA.pdf

Imputernicire AGEA.pdf

Propunere Hotarare AGEA.pdf

Hot_AGEA_nr.243_din_30.03.2022.pdf

Proces_verbal_AGEA.PDF

Convocator AGOA al Trameco SA cu nr.297 din 22.03.2022.PDF

Formular de vot AGOA.pdf

Imputernicire speciala AGOA.pdf

Propunere administrator AGOA.pdf

Propunere Hotarare AGOA.pdf

Propunere administrator-lista reactualizata in 09.03.2022.pdf

Formular de vot – reactualizat.pdf

Imputernicire speciala-reactualizata.pdf

Formular de vot.pdf

Imputernicire speciala.pdf

BILANT_CONTABIL_TRAMECO_2021.PDF

NOTE_EXPLICATIVE_LA_SITUATII_FINANCIARE_AN_2021.PDF

RAPORTUL_AUDITORULUI_.PDF

SITUATIA_FLUXURILOR_DE_TREZORERIE.pdf

SITUATIA_MODIFICARII_CAPITALULUI_PRORIU.pdf

RAPORT ANUAL 2021 TRAMECO SA.PDF

Hot._AGOA_nr.242_din_27.03.2022.pdf

Proces_verbal_AGOA_.pdf

Raport_AGOA.PDF

Informare.pdf

Convocator_nr.467_din__16.03.2021.PDF

Raport convocator nr.470 din 16.03.2021.PDF

Convocator_nr.573_din_02.04.2021_-_completare_ordine_de_zi.PDF

Raport_nr.574_din_02.04.2021_-_completare_convocator.PDF

BVC_2021-TRAMECO.pdf

SITUATIA_REZULTATULUI_GLOBAL_PE_ANUL_2020.pdf

Politica_de_remunerare_a_conducătorilor_Societatii_2021.pdf

Formular_de_vot_prin_corespondenta_-_dupa_completarea_ordinii_de_zi.pdf

Imputernicire_speciala_-_dupa_completarea_ordinii_de_zi.pdf

Proiect_Hotarare_-_dupa_completarea_ordinii_de_zi.pdf

bilant_TRAMECO_F10-F20_-2020.pdf

RAPORTUL_AUDITORULUI_FINANCIAR_CU_PRIVIRE_LA_SIT.FINANCIARE_ANUALE_ALE_SC_TRAMECO_SA.PDF

bilant_TRAMECO__2020_.pdf

Notele_explicative_la_situatiile_financiare_anuale_2020-TRAMECO_SA.PDF

Raport_anual_al_Consiliului_de_administratie_-TRAMECO_SA__2020.pdf

SITUATIA_FLUXURILOR_DE_TREZORERIE.pdf

SITUATIA_MODIFICARILOR_CAPITALULUI_PROPRIU.pdf

RAPORT__CURENT_TRAMECO_SA_.PDF

RAPORT_AUDITE_CONTPREST

RAPORT_CURENT_TRAMECO_SA_01.01-30.06.2021.PDF

RAPORT SEMESTRIAL S1 2021 TRAMECO.PDF